Kateřina Werneková rozená Zelená

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

106

 
   
První doklad, kde se objevilo jméno Kateřiny je záznam o narození vnuka Jana Křtitele Kobery . Zde je také uvedeno jméno otce Václava Zeleného. Jméno matky je zapsáno na záznamu o narození dcery Kateřiny.  
Bylo bezvýsledně pátráno po sňatku v matrikách SOA Zámrsk, farnost Uhelná Příbram O1807-1833 sign. 786 a SOA Praha, matrika O1807 - 1863 obec Řeplice, sign. Bohdaneč 07. Protože se záznam o sňatku nenalezl, nelze dále pátrat po předcích Kateřiny. Rovněž bezvýsledné bylo pátrání po záznamu o narození ve farnosti Uhelná Příbram. Bohužel se už asi nikdy nedovíme, kde a kdy zemřela a kde byla pochována.

V indexu narozených farnosti Uhelná Příbram sign.3066 jsem objevil dvě Kateřiny Zelené. První se narodila v Uhelné Příbrami 17.7.1791,  matka byla Kateřina Zelená, podruhyně, ale dítě se narodilo jako nemanželské, otec neudán:

 
 
   

Druhá Kateřina Zelená se narodila 9.4.1811. Byla tedy hodně mladá na to, aby měla v roce 1822 dceru Kateřinu. Navíc rodiče této Kateřiny byli Josef Zelený a Anna a pocházeli z Nejepína.