Alžběta Koberová rozená Vacková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

104

 
   
Dalším silným rodem byli v Hošťalovicích Vackovi a sňatek Alžběty a Václava tyto majetky umocnil. Stačí se jen podívat, na mapu Josefského katastru, kolik pozemků Alžběta Koberová po smrti Václava vlastnila.  
Podařilo se nalézt záznamy o narození Alžbětiných sourozenců: Anna *23.6.1775; Václav *27.4.1778; Alžběta *26.7.1779-†30.7.1779; Marie Magdalena 26.8.1780. Záznamy jsou na stránce Hošťalovice. Naleznete tam i Alžbětiny potomky: Václav *13.2.1814; Josef *11.3.1817; Anna *27.3.1823; Jiří *2.2.1828 a Magdalena * 7.7.1831.