Šerákovi z Liboce

 

ajímavé odkazy. Touto stránkou chci uvést, kde jsem sbíral své informace a vědomosti. Snad pomohou i ostatním amatérům, kteří se touto činností zabývají. Naleznete li nějaký zajímavý odkaz, či literaturu v oblasti genealogie, rád je zde doplním.

 
   

Instituce

 
1 Národní archiv Praha a seznam pomůcek  
1a Policejní pobytové přihlášky 1850-1914  
     
2 Státní oblastní archiv Praha a eBadatelna  
2a Seznam far ve správě SOA Praha    
2b Soupis lokalit a jejich farní příslušnost  
     
3 Státní oblastní archiv Plzeň  
3a Sbírka matrik plzeňského kraje  
     
4 Státní oblastní archiv Třeboň  
     
5 Státní oblastní archiv v Zámrsku  
     
6 Státní oblastní archiv Litoměřice  
     
7 Moravský zemský archiv v Brně  
8 Zemský archiv v Opavě  
     
9 Archiv Hlavního města prahy  
9a Archivní katalog AHMP, kde jsou i digitalizované matriky a mnoho zajímavých map a fotografií  
     
 

Mapy

 
10 Katastr nemovitostí  
10a Ústřední archiv zeměměřičství a katastru. Nový mapový portál: Kliknutím na mapu naleznete všechny archiválie ke zvolenému místu   
10b Císařské povinné otisky stabilního katastru a jiné digitalizované mapy  
10c Geoportál mapy a tam dokonalá srovnávací  aplikace Dvě Prahyhttp://www.dveprahy.cz/  
10d Mapy Prahy z roku 1938  
10e Mapa cenia výborná mapa  
10f Mapový portál  
10g Rozcestník pro historickou kartografii a geoinformatiku  
     
 

Periodika a  monografie

 
11 Kramerius, digitalizované archiválie v NKP  
11a Kramerius4 NKP   
11b Kramerius 4 MZK  
11c Digitalizovaný archiv časopisů AV ČR  
     
 

Zahraniční archivy

 
13 Das virtuelle Urkundenarchiv Europas  
14 Archive in Österreich  
15 Österreichisches Staatsarchiv  
15a MATRICULA digitalizované matriky Německa, Rakouska a Polska  
16 Österreichische Nationalbibliothek ANNO  
     
 

Vojsko

 

17

Vojenský ústřední archiv  

18

Hledáte své padlé v 1. světové válce?  

19

Hledáte své padlé v 2. světové válce, legionáře a příslušníky čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války?  

20

Vojenská pietní místa a osudy hrdinů a obětí všech válek  
     
 

Ke stažení - pouze pro vaše studijní účely

 
  Berní rula Prácheňsko I Prácheňsko II Mapa stavu  
  Berní rula Plzeňsko  Mapa panství Mapa stavu  
     
 

Ostatní zajímavosti

 
  Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami  
  Hledáte něco ve staročeštině?    
  Rod a Clan     
  Genealogie CR zde si můžete vytvořit vlastní rodokmen  
  Rukověť genealoga  
  Slovníky on line   
  Slovníky na Seznamu  
  Německé novogotické písmo  
  Seznam míst v království Českém v roce 1913 Plugin nefunguje v Google  
  Projekt GENEA  
  Kde jsme vám umožní vyhledat četnost příjmení nebo jména v rámci České republiky.  
  Praha , tramvaje a autobusy v roce 1929  
  Vysídlení Benešovska v rámci zřizování cvičiště jednotek SS i zde  
  Fotohistorie - mnoho zajímavých historických fotografií  
  Velmi hezky zpracované Podhůří Šumavy  
  Velký Šenov na fotografiích Milana Turyny  
  Zajímavé fotky Jana Moravce  
  Česko virtuálně