Domů   

   Sirá

 

 

 

Z našich předků v obci žili:

 

 
   

 

 

Sirá v seznamu míst království českého z roku 1913

 
   

 
   

 
   

 

 

Sirá v roce 2008

 
   
 

Sirá asi počátek 20. století

 
 

Odsud, z č.p.1,  pocházel selský rod Kratochvíle ze Siré 

 
   

 

 
Sirá na skice stabilního katastru v roce 1839. V modrém ohraničení je stavení s č.p.1 na parcele č.14 - budovy statku byly tehdy celodřevěnné a v černém je, dnes již neexistující stavení, statek s č.p. 21 na parcele č.30. Vpravo je detail statku s č.p.1 na parcele č.14. Ze skici je vidět, že stavení ještě v roce 1839 byla postavena ze dřeva (žluté vybarvení budov).  
   

 

 

Tady, na parcele č. 30 stálo dřevěné stavení s č.p.21, statek Vojtěcha Kratochvíle, který zde také zemřel stejně tak, jako jeho žena Anna. Zde se také vdávala jejich dcera Barbora

 
   
 Selský rod Kratochvíle lze v Siré č.p. 1  prokázat již počátkem 18. století. Tento statek vlastnili až do roku 1832,kdy je v č.p.1 uváděn František Mudra, sedlák ze Syré  NC1, syn po †Janu Mudrovi, sedláku ze Siré NC16 s manželkou Evou rozenou Zárubovou ze Lhoty 37. Mudrovi dům vlastnili až do roku 1991, kdy zemřela poslední obyvatelka paní Marie Mudrová (*1904)  
   
V č.p. 21 žila v roce 1818 rodina Jana Merhauta, souseda a v roce 1821 Václav Kratochvíle syn †Josefa Kratochvíle a také rodina Matěje Kratochvíle, podruha - Vojtěchova bratra. *2.2.1835 se v č.p. 21 narodil Václav, otec František Kratochvíl, bratr Barbory, sedlák ze Siré N.21 vlastní syn †Vojtěcha Kratochvíle, sedláka ze Siré N.21 a z matky Anny Fryauf z Cekova. A tím stopa po potomcích Vojtěcha Kratochvíle v Siré mizí.  V roce 1839 je jako majitel č.p. 21 uváděn chalupník Ryba.   
   

Rod Kratochvíle v Siré

 
   
Mýto 02  1706 - 1741  
   
 
sn 14; Sirá; *30.3.1710 byla pokřtěna Kateřina; otec Kašpar Kratochvíle; matka Eva. Nejstarší záznam o rodu Kratochvíle ze Siré. Zatím ale nelze prokázat příbuzenský vztah s touto rodinou, ale je to pravděpodobné. Bohužel starší matriky pro obec Sirá neexistují.  
 
sn17; Sirá; *19.10.1710 byl pokřtěn Jan, otec Jakub Kratochvíle; matka Mařena. Další možný příbuzný z rodu Kratochvíle. A takových záznamů se vyskytuje několik, viz dále:  
 
sn27; Sirá; *15.6.1712 byl pokřtěn Jan; otec Kašpar Kratochvíle; matka Eva.  
 
sn27; Sirá *19. 6 1712; byl pokřtěn Jakub, otec Jakub Kratochvíle; matka Mařena.  
 
sn39; Sirá *6.7.1714; byl pokřtěn Bartoloměj, otec Jakub Kratochvíle; matka Mařena.  
 
sn41; Sirá; *16.12.1714 byla pokřtěna Eva; otec Kašpar Kratochvíle; matka Eva.  
 
sn48; Sirá *8.12.1715; byl pokřtěn Tomáš, otec Jakub Kratochvíle; matka Mařena.  
 
sn57; Sirá *12.10.1717; byl pokřtěn Martin, otec Jakub Kratochvíle; matka Magdalena.  
 
sn64; Sirá; *6.6.1719; byla pokřtěna Eva; otec Kašpar Kratochvíle; matka Eva.  
 
sn64; Sirá *15.7.1719; byl pokřtěn Martin, otec Jakub Kratochvíle; matka Magdalena.  
 
sn68; Sirá *31.8.1720; byl pokřtěn Martin, otec Jakub Kratochvíle; matka Magdalena.  
 
sn71;Sirá; *1.10.1712; byla pokřtěna Barbora; otec Kašpar Kratochvíle; matka Eva.  
 
sn76; Sirá *25.3.1722; byla pokřtěna Kateřina Benigna; otec Jakub Kratochvíle; matka Mařena.  
 
sn87; Sirá *13.2.1724; byl pokřtěn Matěj Valentin; otec Jakub Kratochvíle; matka Mařena.  
 
sn95; Sirá *9.6.1725; byl pokřtěn Adam Jan; otec Jakub Kratochvíle; matka Mařena.  
 
sn105; Sirá *8.4.1727; byl pokřtěn Vojtěch; otec Jakub Kratochvíle; matka Kateřina.  
 
sn116; Sirá *9.9.1729; byla pokřtěna Ludmila; otec Jakub Kratochvíle; matka Kateřina.  
 
sn130; Sirá *5.11.1732; byl pokřtěn Martin Matěj; otec Matěj Kratochvíle; matka Anna.  
 
sn135; Sirá *31.12.1733; byla pokřtěna Benigna Maria, sestra Václava; otec Šimon Kratochvíle; matka Rozina.  
 
sn145; Sirá *14.7.1735; byla pokřtěna Anna; otec Matěj Kratochvíle; matka Anna.  
 
sn151; Sirá *30.9.1736; byl pokřtěn Václav Michal; otec Matěj Kratochvíle; matka Anna.  
 
sn163; Sirá *2.1.1739; byla pokřtěna Veronika Marie; otec Matěj Kratochvíle; matka Anna.  
 
sn164; Sirá *19.2.1739; byla pokřtěna Eva, sestra Václava; otec Šimon Kratochvíle; matka Rozina.  
 
sn176; Sirá *17.6.1741; byla pokřtěna Marie Magdalena; otec Matěj Kratochvíle; matka Anna.  
   
Mýto 03  1742- 1757  
   
 
sn6; Sirá; *4.1742; narodila se Mariana, sestra Václava; otec Simeon Kratochvíle; matka Rozina  
   
Mýto 05 1770-1775  
 
sn43; Sirá č.p.1; *11.3.1774; narodil se Josef; bratr Vojtěcha; otec Václav Kratochvíle, sedlák; matka Magdalena rozená Portová z Podmokel  
 
sn63; Sirá č.p.1; *12.2.1776; narodil se Matěj; bratr Vojtěcha; otec Václav Kratochvíle, sedlák; matka Magdalena rozená Portová z Podmokel  
 
 
sn87, 317; Sirá č.p.1; *9.3.1778; narodil se Vojtěch; bratr Vojtěcha; otec Václav Kratochvíle, sedlák; matka Magdalena rozená Portová z Podmokel. Zemřel †4.10.1779  
 
sn109; Sirá č.p.1; *5.1.1780; narodil se František; bratr Vojtěcha; otec Václav Kratochvíle, sedlák; matka Magdalena rozená Portová z Podmokel  
 
sn137; Sirá č.p.1; *22.2.1782; narodila se Anna; sestra Vojtěcha; otec Václav Kratochvíle, sedlák; matka Magdalena rozená Portová z Podmokel  
   
Mýto 06  1785 - 1794  
   
 
sn92; Sirá č.p.1; *22.2.1789; narodil se Jan; bratr Vojtěcha; otec Václav Kratochvíle, sedlák; matka Magdalena rozená Portová  
   
Mýto 07  1794 - 1807  
   
 
sn130; Sirá č.p.1; *13.9.1805; narodil se Jan Nepomucký; bratr Barbory; otec  Vojtěch Kratochvíle, sedlák; matka Anna, rozená Fryaufová  
 
sn132;Sirá č.p.1; *23.5.1807; narodila se Anna; sestra Barbory; otec  Vojtěch Kratochvíle, sedlák; matka Anna, dcera Josefa Fryaufa z Cekova  
   

Mýto 08 1808 - 1816

 
   
 
 
sn178 Sirá č.p.1; *22.11.1808; narodil se František Serafinský; bratr Barbory; otec  Vojtěch Kratochvíle, sedlák; matka Anna, dcera Josefa Fryaufa a Barbory z Cekova.  
 
 
sn183 Sirá č.p.1; *16.3.1811; se narodila Marie a Anna, sestry Barbory; otec  Vojtěch Kratochvíle, soused; matka Anna, dcera Josefa Fryaufa sedláka z Cekova Nr 20 a Barbory, zbirovského panství   
 
 
sn186 Sirá č.p.1; *10.7.1812; se narodila Anna, sestra Barbory; otec  Vojtěch Kratochvíle, sedlák; matka Anna, dcera Josefa Fryaufa sedláka z Cekova Nr ?? a Barbory, zbirovského panství    
   
Mýto 09 1816-1822  
 
 
sn131 Sirá č.p.1; *4.7.1821; se narodil Jan Křtitel, bratr Barbory; otec  Vojtěch Kratochvíle, soused Sirský, syn po †Václavu Kratochvíle, sousedu Sirském a matky Magdaleny rozené Portovy; matka Anna, dcera †Josefa Fryaufa sousedu z Cekova NC 18 a Barbory, rozené Svoboda  
   
Mýto 10 1822 - 1830  
 
 
sn144; Sirá č.p.1; *19.7.1824; se narodil Josef, bratr Barbory; otec  Vojtěch Kratochvíle, soused Sirský, syn po †Václavu Kratochvíle, sousedu Sirském a matky Magdaleny rozené Portovy; matka Anna, dcera †Josefa Fryaufa sousedu z Cekova NC 18 a Barbory, rozené Svoboda  
 
 
sn148; Sirá č.p.1; *17.12.1827; se narodila Marie, sestra Barbory; otec  Vojtěch Kratochvíle, soused Sirský, syn po †Václavu Kratochvíle, sousedu Sirském a matky Magdaleny rozené Portovy; matka Anna, dcera †Josefa Fryaufa sousedu z Cekova NC 18 a Barbory, rozené Svobodovy z Cekova N 17  
   
Mýto 11 1830-1840  
   
 
 

sn245; Syrá č.p. 21; *2.2.1835 se narodil Václav, otec František Kratochvíl, sedlák ze Siré N.21 vlastní syn †Vojtěcha Kratochvíle, sedláka ze Siré N.21 a z matky Anny Fryauf z Cekova.