Domů

   Jarkovice

 

 

 
noho se toho o rodině Josefa Kautského z Jarkovic zjistit nepodařilo. Prvotní záznam o rodu Kautský je v záznamu o sňatku  Ludmily. Je zde uveden otec Josef Kautský z Jarkovic. Protože  se nepodařilo objevit záznam o narození Ludmily v Jarkovicích. (Přibližný rok narození je odvozen ze záznamu o úmrtí: 1800-40=1760). Vycházím ze záznamů o narození dětí,  jejíž otcem byl Josef Kautský a matka Alžběta z tohoto období: Josef *22.2.1759, Magdalena *17.9.1763, Barbora *5.4.1767. Lze tedy předpokládat, že matkou Ludmily byla Alžběta. V Berní rule se jméno Kautský v Jarkovicích nevyskytuje
 
 
   

Jarkovice na fotkách Michala Horna

 
 
   

Z našich předků v obci žili:

 

 

 

 
   
 
Skica Stabilního katastru. Podle záznamu o sňatku Josefa Kautského s jeho druhou ženou Annou je patrné, že žil na statku s č.p.6, to jsou ta stavení v modrém ohraničení v těsné blízkosti jarkovického rybníka.  
   
 
 
Ze seznamu míst v Království českém 1913  
   
Rod Kautský z Jarkovic  v matrikách  
   
Benešov 05 N: 1719 - 1736  N:index  
   
 
 
Jarkovice; 27.3. 1725 byla pokřtěna Marie Magdalena, otec Pavel Kautský, matka Marie Magdalena  
 
 
Jarkovice 2.2.1729 byl pokřtěn Matěj, otec Pavel Kautský, matka Anna  
 
 
Jarkovice; 20.2.1735 byl pokřtěn Matěj, otec Jakub Kautský, matka Ludmila   
 
 
Jarkovice; 8.4.1736 byl pokřtěn Vojtěch, otec Pavel Kautský, matka Anna  
Benešov 06 N: 1737 - 1757 N:index  
   
V indexu matriky je jediná Ludmila, která se nachází v této matrice narozená  *15.9.1742, ale jejím otcem byl Tomáš Kautský, nikoliv Josef.  
 
 
   

Benešov 21 N: 1755 - 1791 O: 1755 - 1791 Z: 1755 - 1791

 
   
 
sn 18 Jarkovice 22.2.1759 se narodil a 23.2 byl pokřtěn Josef  (bratr Ludmily), otec Josef Kautský. matka Alžběta  
 
sn49 Jarkovice; 17.9.1763 byla pokřtěna Magdalena (sestra Ludmily), otec Josef Kautský. matka Alžběta  
 
 
sn69 Jarkovice; 5.4.1767 byla pokřtěna Barbora  (sestra Ludmily), otec Josef Kautský. matka Alžběta. Zemřela 1.3.1769  
   
Benešov 27 O 1755 - 1790  
   
 
sn 227 20.5.1783  Druhý sňatek vdovce Josefa Kautského sedláka z Jarkovic s Annou, vdovou po Tomášovi Zázvorníkovi z Vatěkova. Tady je jasné, že Josef ovdověl někdy před rokem 1783 a před tímto rokem zemřela i jeho první žena Alžběta. a zápis též naznačuje, že Kautsští žili na statku č.p.6