Domů   

   Hůrky

 

 

 

Z našich předků v obci žili:

 
   

 

 

 
 
Stabilní katastr 1839. Bohužel se nedochovala skica, na které je obec s popisnými čísly a čísly pozemků, takže nelze s určitostí říci, kde stávala Wiltmanova kovárna s č.p.14  
   
 
 
Hůrky - stav v roce 1913  
   
Některé objevené záznamy o narození sourozenců Barbory Wiltmanové  
   
 
Hůrky 14; dne 29.7.1774 se narodila a 31.7.byla pokřtěna Anna, sestra Barbory; Otec Jan Viltmann, Matka Justina rodem Khopová  
 

Hůrky 14; dne 16.12.1777 se narodil a 17.12.byl pokřtěn Jan, bratr Barbory; Otec Jan Viltmann, Matka Justina rodem Khopová

 
   
 

Hůrky 14; dne 17.12.1780 se narodil a 19.12. byl pokřtěn Josef, bratr Barbory; Otec Jan Viltmann, Matka Justina rodem Khopová