Domů

   Blaženice

 

 

 
ejstarší nalezený záznam v matrikách narozených pochází z roku 1686, kdy se Janu Hurysovi a Dorotě narodil syn Matěj. Náš předek, Kateřina Hurysová, se ale musela narodit kolem roku 1658. To by znamenalo, že Jan Hurys byl možná bratrem Kateřiny. V matrice Netvořice 01 jsem objevil několik dalších potomků Jana a Doroty, ale nikde jsem nenalezl souvislost dokazující návaznost na naše rody. Vzhledem k tomu, že neexistují starší matriky už tato skutečnost asi zůstane navždy neobjasněná. 

Blaženice potkal stejný osud jako další obce z této oblasti v době německé okupace. Obec byla vysídlena do 15.9.1942, hned v první etapě záboru území vojsky SS v rámci zřízení výcvikového prostoru pro esesáky.   

 
   

Z našich předků v obci žili:

 

 

 

 
   
 
 
Hurysovi hospodařili v Blaženicích ještě v roce 1840 jak to dokazuje skica stabilního katastru. Na statku č.p.14 to byl Václav Hurys a na statku č.p.12 Josef Hurys. Dokazují to zápisy na polnostech. Oba statky byly v těsném sousedství a byly to poměrně rozsáhlé usedlosti.  
 
 
 
   

Nejstarší záznamy o Hurysových z Blaženic

 
Matrika Netvořice 01  
   
 
 

Blaženice; *8.3.1686 byl pokřtěn Matěj; otec Jan Hurys, matka Dorota

 
 
 

Blaženice; *21.3.1688 byl pokřtěn Jiří ; otec Jan Hurys, matka Dorota

 
 
 

Blaženice; *13.6.1689  byla pokřtěna Magdalena; otec Jan Hurys, matka Dorota

 
 
 

Blaženice; *4.10.1690  byla pokřtěna Alžběta; otec Jan Hurys, matka Dorota

 
 
 

Blaženice; †19.12.1689 zemřel Matěj Hurys, podruh

 
 
 

Blaženice; †7.1.1691 zemřela Dorota, manželka Jana Hurycha, stáří 65 let

 
 
 

Blaženice; †23.7.1697 zemřel Jan Hurys z Blaženic, pochován v Újezdě [Vysoký Újezd]