Slavní a známí na policejních přihláškách

Policejní přihlášky z dob c. a k. jsou cenným dokumentem o životě našich předků. Vyhledávám přihlášky známých a slavných osob a postupně je tady s patřičným komentářem umístím.

Jako první objev dávám na tuto titulní stránku přihlášku našeho nejslavnějšího Čecha, spisovatele, vynálezce, hudebního skladatele, učitele, světoběžníka…zkrátka sopku, která zasypala sama sebe. Ano je to Jára Cimrman a přihláška z jeho pražského pobytu. Bohužel chybí datace, takže nevíme kdy to bylo. Přesto jsou policejní přihlášky zdrojem mnoha zajímavých informací. Co vše se dá vyčíst si ukážeme právě na přihlášce našeho génia.
Hlavně jsou zde čísla domů a část Prahy, případně i ulice, takže krásně vystopujeme celý pražský Cimrmanův pobyt. Nejprve bydlel Jára Cimrman ve Školské ulici na Novém Městě pražském v č.p. 689. Je to asi hříčka náhod, ale ve stejné ulici v č.p. 1325 se narodil dne 30. dubna 1883 další český génius Jaroslav Hašek. Je jen škoda, že Jaroslav Hašek pamětní desku na domě má, na Járu Cimrmana se opět jaksi zapomnělo.
Další místem Járova pobytu je č.p. 825 a to je opravdu hotel Šroubek, jak je též na přihlášce uvedeno. Protože hotel Šroubek, dnešní Grandhotel Evropa, byl postaven v roce 1872, je jasné, že Cimrmanův pobyt v Praze se uskutečnil až po tomto roce.
Následuje č.p.997 na Novém Městě, to je dům na rohu Hybernské a Senovážné. Býval tu hotel s různými názvy. Říkalo se tu „U Ouličnejch“, „U Zeleného orla“, ale také „U Saského dvora“ [na přihlášce „Saský hof“].
Pokračujeme dalším místem pobytu a tím je opět Nové Město a č.p. 1775. Ten dům je na rohu Jiráskova náměstí a Resslovy ulici. Ano přátelé. Je to ten dům, kde se narodil další velikán Alois Jirásek. A opět chybí alespoň malinká skromná destička, která by sdělovala kdo, možná ještě slavnější než Jirásek, v tomto domě ještě žil.
Poslední pražská Cimrmanova adresa je ze Starého Města pražského, ulice V Kotcích č.p. 514-519. Asi mu již došly peníze, tak namísto věhlasných hotelů vzal za vděk noclehem vždy u některého z kupců v této chudinské uličce. Tolik o místech pražského Cimrmanova pobytu.
V rubrice „Chrakter“ se uvádějí vzájemné rodinné vztahy a také povolání přihlášených. Járovi Cimrmanovi by rozhodně stránka formátu A4 a tak uzoučká rubrika rozhodně nestačila. Proto policejní komisař zapsal jen ty nejdůležitější: „Schriftsteller, Erfinder a Globetrotter“- „Spisovatel, vynálezce, světoběžník“.
V rubrice „Geburts – Jahr“ je uveden přesně rok, kdy se génius narodil. Tím je zcela jistě rok 1853, případně 1859 nebo někdy mezi těmito roky.
Rubrika „Geburtsort“ nám sděluje, že se narodil ve Vídni. Pod tím je uvedeno „ledig“ čili svobodný.
V rubrice „Heimatschein“ se uvádí domovské právo přihlášeného a tím je v tomto případě světově proslulý Liptákov.
Asi uprostřed přihlášky je poznámka „Eltern:“ [rodiče]. Jeho otcem byl český krejčí [„böh. Krejčí“] Leopold Cimrman a matka rakouská herečka Marlen rozená Jelinek. A nakonec je v poznámce uvedena i jeho sestra Luisa.
Poznámku tužkou, týkající se roku 1914 nemohu rozluštit. Ta čeká na další badatele. Asi se bude týkat toho, že počátkem světové války stopy Járy Cimrmana mizí.
Zcela dole: „laut DJC“ neboli „podle JDC“. Někteří badatelé se domnívají, že to znamená „podle Divadla Járy Cimrmana“, které se prý nachází v Praze kdesi na Žižkaperku. Já se však domnívám, že je to právě naopak a že toto divadlo čerpá náměty právě z této přihlášky.

NAČR

Poděkování pracovníkům Národního archivu za tak skvělý objev. Pak, že Cimrman je mystifikace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *